Lista szkół - Gmina Szczucin


Wybierz miasto:
szkoły Borki
szkoły Dalestowice
szkoły Dąbrowica
szkoły Maniów
szkoły Radwan
szkoły Skrzynka
szkoły Słupiec
szkoły Szczucin
szkoły Zabrnie

Filia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej z siedzibą w Szczucinie ul. Piłsudskiego 15
Piłsudskiego 15
33-230 Szczucin
telefon: 0146436374
Gimnazjum
164
33-230 Borki
telefon: 0146431224
Gimnazjum im.Bohaterów Września
Kościuszki 30
33-230 Szczucin
telefon: 0146436426
Gimnazjum w Radwanie

33-202 Radwan
telefon:
Liceum Ogólnokształcące w Szczucinie
Wincentego Witosa 2
33-230 Szczucin
telefon: 0146436421
Liceum Profilowane w Szczucinie
Wincentego Witosa 2
33-230 Szczucin
telefon: 0146436421
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W SKRZYNCE
SKRZYNKA 146
33-230 Skrzynka
telefon: 0146431704
Publiczne Przedszkole
149
33-230 Maniów
telefon: 0146431227
Publiczne Przedszkole w Borkach
164
33-230 Borki
telefon: 0146431229
Publiczne Przedszkole w Szczucinie
Rudnickiego 19
33-230 Szczucin
telefon: 0146436367
SZKOŁA PODSTAWOWA
KOŚCIUSZKI 30
33-230 Szczucin
telefon: 0146436127
Szkoła Podstawowa
149
33-230 Maniów
telefon: 0146431227
Szkoła Podstawowa
164
33-230 Borki
telefon: 0146431224
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zabrniu

33-230 Zabrnie
telefon: 0146431828
Szkoła Podstawowa w Dąbrowicy

33-230 Dąbrowica
telefon:
SZKOŁA PODSTAWOWA W SKRZYNCE
SKRZYNKA 146
33-230 Skrzynka
telefon: 0146431704
Technikum w Szczucinie
Wincentego Witosa 2
33-230 Szczucin
telefon: 0146436421
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
Wincentego Witosa 2
33-230 Szczucin
telefon: 0146436421
Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Szczucinie
Wincentego Witosa 2
33-230 Szczucin
telefon: 0146436421
Zespół Szkolno - Przedszkolny
- 79
33-230 Dalestowice
telefon: 0146436214
Zespół Szkolno - Przedszkolny
149
33-230 Maniów
telefon: 0146431227
ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W SKRZYNCE
SKRZYNKA 146
33-230 Skrzynka
telefon: 0146431704
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
27
33-230 Słupiec
telefon: 0146431296
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczucinie
Wincentego Witosa 2
33-230 Szczucin
telefon: 0146436421
Zespół Szkół w Borkach
164
33-230 Borki
telefon: 0146431224

1